Skutečně mohou lékaři parkovat kde se jim zlíbí?

Dost možná jste v médiích narazili na informaci, podle které mohou někteří lékaři beztrestně porušovat pravidla silničního provozu a to zejména ty, které souvisí s parkováním. Zmínka se týkala lékařů, kteří využívají speciální označení Lékař konající návštěvní službu a rozhodně se nezakládá na pravdě. Majitelé takovýchto označení porušovat zákony samozřejmě nemohou. Podle paragrafu mohou porušit jen některá pravidla a to ještě s ohledem na na bezpečnost a plynulost provozu. Zákon však nikomu neuděluje pravomoci ke kontrole vlastníka znaku. Čistě teoreticky si tedy takovýmto způsobem označit vozidlo kdokoliv, aniž by riskoval, že se bude muset prokázat příslušnými doklady.

Na přelomu července a srpna 2011 došlo k novele zákona, na základě které se změnil název označení (původní zněl „Lékař ve službě“), ovšem podstata paragrafu zůstala stejná. Podle něj nemusí lékař „v jednotlivých případech, a je-li to naléhavě nutné…dodržovat zákaz stání a zákaz zastavení vyplývající z dopravní značky „zákaz stání“.“ Nesmí však „ohrozit bezpečnost a plynulost provozu na pozemních komunikacích.“

Podle zákona však vozidlo se speciálním označením nemůže libovolně parkovat na parkovací ploše, která je vyznačena dopravními značkami IP 12 (vyhrazené parkoviště) a IP 13c (parkoviště s parkovacím automatem). Na této ploše platí i pro lékaře stejná pravila jako pro ostatní účastníky silničního provozu.

V případě, že vozidlo označené znakem pro lékaře zastaví v rezidenční zóně, může ho nechat strážník či policista odtáhnout. To samé platí i tehdy, zaparkuje-li vozidlo v křižovatce nebo na zákazu zastavení. Jediným místem, kde může lékař skutečně zastavit i navzdory předpisům, je tedy plocha, na kterou se vztahuje zákaz stání. V takových případech jsou policisté a strážníci bezradní, protože po řidiči nemohou vyžádat doklad o statutu lékaře.