Platí na parkovišti stejná pravidla jako na silnici

Pravidla silničního provozu jsou na dálnicích, silnicích a v ulicích měst jasná. Striktně je vymezuje zákon a řidiči se podle nich, chtě nechtě, musí řídit. Jak je to ovšem na parkovištích? Platí na nich stejné regule jako na plnohodnotných pozemních komunikacích? Jak kde. Podle zákona na místech, které “leží mimo pozemní komunikace“, pravidla silničního provozu neplatí a řidiči si v nich mohou jezdit jak chtějí. Policie je proti takovému jednání krátká a nemůže udělovat pokuty ani přidělovat trestné body, jako například v případě, že někdo nezná ceník povinného ručení a nemá ho sjednané. Co však většině majitelů řidičského průkazu jasné není, je onen přívlastek „ležící mimo pozemní komunikaci“. Pro která parkoviště tedy pravidla platí a ve kterých vládne anarchie?

V prvé řadě je dobré vědět, že mezi pozemní komunikace nepatří pouze dálnice a silnice, ale i místní komunikace. Tedy ulice, náměstí a naše zmiňované parkoviště, které jsou ve vlastnictví obce, kraje nebo státu. Na nich platí naprosto stejná pravidla, jako v rámci pozemních komunikací. U komunikací v soukromém vlastnictví je situace složitější a klíčovou roli hraje závora. Je-li parkoviště ohraničeno závorou, určuje na nich pravidla vlastník. V opačném případě jde o veřejně přístupnou účelovou komunikaci, ve které se musíme řídit zákonem.

Spousta obchodních řetězců však disponuje ohraničenými parkovacími plochami, ve kterých platí zákonem stanovená pravidla silničního provozu. Jak je to možné? Pravidla určuje provozní řád, ve kterém stojí, že na celém areálu dotyčného hypermarketu platí právní předpisy upravující provoz na pozemních komunikacích. Tedy i pravidlo přednosti zprava a další opomíjené předpisy. V provozním řádu se bohužel nedočtete, zda můžete být za jejich porušení sankcionováno. Podle ministerstva dopravy vám však policista v oficiálně uzavřeném areálu pokutu udělit nemůže. A to ani v případě, kdy zaparkujete na ploše vyhrazené vozíčkářům.

Existují i parkoviště, kde neplatí absolutně žádná pravidla. Jde o podzemní parkoviště, které jsou součástí budov a to i v případě, že jsou veřejně přístupná. Z právního hlediska totiž nejde o pozemní komunikace.