Často kladené otázky

1. Které místo v osobním automobilu je podle vašeho názoru, či podle statistik, považováno za nejbezpečnější pro přepravu dítěte? Máme dvouletou dceru, kterou převážíme v osobním automobilu v autosedačce na místě vzadu za spolujezdcem. Za měsíc očekáváme narození druhého dítěte, a proto bych se ráda dotázala, zda je pro dítě bezpečnější autosedačku upevnit vzadu za řidičem či vedle řidiče, vždy tedy proti směru jízdy. 
Zahraniční výzkumy uvádějí, že nejbezpečnější místo pro přepravu dítěte v dětské autosedačce je na zadním sedadle za místem předního spolujezdce. Tento způsob přepravy doporučuje i zpráva Světové zdravotnické organizace (WHO) „Předcházení dopravním úrazům“ z roku 2005 s tím, že takto lze předejít až 60 % následků na zdraví dítěte v případě dopravní nehody. Umístění dítěte v autosedačce na pravém zadním sedadle je výhodnější zejména v případě, pokud jedete s dítětem v automobilu sama – s takto umístěným dítětem můžete v případě nutnosti bezpečněji za jízdy komunikovat.

2. Nemůžeme zjistit typ autosedačky (výrobce), kde by se dalo přepravovat dítě do 18 kg proti směru jízdy. Všechny typy, co jsme objevili, se nad 9 kg mají upevňovat po směru jízdy. Ale podle různých doporučení se mají děti přepravovat v sedačkách proti směru jízdy co nejdéle. Můžete poradit nebo dát tip na řešení? 
K přepravě dítěte na předním sedadle proti směru jízdy jsou podle normy EHK OSN R-44 – 03 určeny sedačky skupiny i pro věkovou kategorii do cca 4,5 roku a do hmotnosti 18 kg. Při umístění sedačky je nutno dbát na to, aby sedadlo nebylo vybaveno airbagem nebo airbag byl deaktivován.

3. Rád bych si ujasnil, zda lze přepravovat dítě v dětské sedačce (skořepině umístěné proti směru jízdy) na předním sedadle dodávky, zejména mě zajímá, jak je to bezpečné a jestli to neodporuje nějakým předpisům. 
Dítě v autosedačce na předním sedadle neodporuje žádným předpisům; tato přeprava dítěte je bezpečná ovšem za předpokladu bezpečné jízdy ze strany řidiče. Existuje však povinnost deaktivovat airbag pro případ, že bude dítě přepravováno čelem proti směru jízdy.

4. Zákon v případě autosedaček uvádí kategorie vozidel M1, M2, M3, N1, N2 a N3. O jaká vozidla se jedná? 

Jedná se o rozdělení motorových vozidel na vozidla pro přepravu osob (M) a pro přepravu nákladů (N), které se dále dělí podle velikosti. Vozidla kategorie M1 jsou vozidla, která mají nejvýše 8 míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, nebo víceúčelová vozidla. Vozidla kategorie M2 jsou vozidla, která mají více než 8 míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž největší přípustná hmotnost nepřevyšuje 5 t. Vozidla kategorie M3 jsou vozidla, která mají více než 8 míst k přepravě osob, kromě místa řidiče, a jejichž největší přípustná hmotnost převyšuje 5 t. Vozidla kategorie N1 jsou vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost nepřevyšuje 3,5 t. Vozidla kategorie N2 jsou vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 3,5 t, avšak nepřevyšuje 12 t. Vozidla kategorie N3 jsou vozidla, jejichž nejvyšší přípustná hmotnost převyšuje 12 t.

5. Je nutné přepravovat dítě v autosedačce na všech typech pozemních komunikací nebo pouze na dálnicích? 

Povinnost přepravovat dítě, jehož tělesná hmotnost nepřevyšuje 36 kg a tělesná výška nepřevyšuje 150 cm ve vozidle kategorie M1, N1, N2 nebo N3, které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem platí na všech typech pozemních komunikací bez rozdílu toho, zda se jedná o jízdu v obci nebo mimo obec.

6. Dobrý den, chtěl bych vědět, jak to vlastně bude s autosedačkami, když mám 4 děti 6,7,15,18. a mám os.automobil pro 5 lidí, na 8+1 nemám. Tzn.že ho vlastně můžu prodat a chodit pěšky poněvadž dopr.obslužnost nic moc.Nebo jezdit jenom s těma malýma, velký nechat doma a obráceně ????Tento zákon vůbec nepočítá s tím že lidi mohou mít i více dětí než jenom 2,nebo snad mám dát děti do DD. 
Do 1.května roku 2008 se na Váš případ vztahuje výjimka uvedená v § 6 odst. 7 zákona o silničním provozu: Přesahuje-li počet přepravovaných dětí starších tří let počet sedadel vybavených bezpečnostními pásy nebo dětskými autosedačkami, může řidič vozidla kategorie M1 a N1 přechodně, nejdéle do 1. května 2008, na pozemních komunikacích s výjimkou dálnic a rychlostních silnic přepravovat na zadním sedadle větší počet dětí než je počet sedadel vybavených bezpečnostními pásy nebo dětskými autosedačkami bez použití zádržného bezpečnostního systému.

7. Jsme 7 členná rodina (5děti, 2 dospělí). Existuje nějaká dotace na zakoupení takového automobilu, kde by se vešlo 5 sedaček pro děti? Jak takovou situaci řešit? V současné době máme Felicii. Jak se máme celá rodina přepravovat? 

Do 1.května roku 2008 se na Váš případ vztahuje výjimka uvedená v § 6 odst. 7 zákona o silničním provozu: „Přesahuje-li počet přepravovaných dětí starších tří let počet sedadel vybavených bezpečnostními pásy nebo dětskými autosedačkami, může řidič vozidla kategorie M1 a N1 přechodně, nejdéle do 1. května 2008, na pozemních komunikacích s výjimkou dálnic a rychlostních silnic přepravovat na zadním sedadle větší počet dětí než je počet sedadel vybavených bezpečnostními pásy nebo dětskými autosedačkami bez použití zádržného bezpečnostního systému.“ Zvláštní dotace na zakoupení velkého automobilu není. Velké rodiny řeší svou přepravu kombinovaným využitím veřejné dopravy. Rostoucí počet usmrcených dětí v automobilech vyžaduje klást primární důraz na bezpečnost dětí i na úkor pohodlí.

8. Dobrý den, navštívil jsem stránky novapravidla.cz a trochu studoval nová pravidla. Nejvíce se naší rodiny týká pravidlo o používání autosedaček. Dokonce jsem se dočetl o jisté výjimce pro početné rodiny, ale zdá se, že se na náš případ nevztahuje. Je tam zmíněn případ rodiny se 3 dětmi a nemožnost instalovat 3 autosedačky. My máme děti 4 ve věku 2,4,4 a 6 let. A koupě vozu pro 6 nebo více cestujících je pro nás dosti vzdálená. Je v tomto případě možné žádat o výjimku? Předem děkuji za Vaši odpověď. 

Ano, skutečně existuje výjimka pro početné rodiny s počtem dětí vyšší než tři. Je upravena v § 6 odst. 7 zákona o silničním provozu: „Přesahuje-li počet přepravovaných dětí starších tří let počet sedadel vybavených bezpečnostními pásy nebo dětskými autosedačkami, může řidič vozidla kategorie M1 a N1přechodně, nejdéle do 1. května 2008, na pozemních komunikacích s výjimkou dálnic a rychlostních silnic přepravovat na zadním sedadle větší počet dětí než je počet sedadel vybavených bezpečnostními pásy nebo dětskými autosedačkami bez použití zádržného bezpečnostního systému.“ Na Váš případ se bude vztahovat od okamžiku, kdy i Vaše čtvrté děťátko dosáhne tří let. Další výjimka, kterou můžete využít, je upravena v §6 odst. 3 písm.c), podle kterého povinnost připoutání dítěte neplatí do 1. května 2008 pro přepravu dětí ve vozidlech zabezpečujících svoz a rozvoz dětí do mateřských a základních škol nebo přepravu dětí na sportovní, kulturní nebo společenské akce za podmínky omezení rychlosti daného vozidla na maximálně 70 km/hod.

9. Od 1.7. budou povinné autosedačky. Ale do našeho vozidla Fabia se dozadu tři sedačky vedle sebe nevejdou! Co máme dělat, když jako manželé sedíme vpředu a tři naše děti mají sedět vzadu? 

Na Váš případ řeší ustanovení § 6 odst.1 písm.f) zákona o silničním provozu, dle kterého je řidič povinen přepravovat ve vozidle kategorie M1 a N1, které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem a ve kterém jsou na zadním sedadle již umístěny 2 dětské autosedačky a nedostatek prostoru neumožňuje umístit třetí dětskou autosedačku, třetí dítě starší 3 let a menší než 150 cm na zadním sedadle pouze, je-li toto dítě za jízdy připoutáno bezpečnostním pásem. Citovaný zákon také umožňuje, aby jedno z dětí sedělo v odpovídající autosedačce na předním sedadle a druhý rodič vzadu. Navíc pro děti od určité výšky stačí použít tzv. podsedák, který zabírá mnohem méně místa než klasická dětská autosedačka.

10. Musí být autobus vybaven autosedačkou, pokud se v něm má přepravovat malé dítě? 

Povinnost mít autosedačky v autobuse stanovena není, nicméně pokud by byla sedadla vybavena tříbodovým bezpečnostním pásem, rozhodně doporučujeme její použití. Ze zákona 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích vyplývá, že provozovatel vozidla kategorie M2 a M3 (autobusy), které je vybaveno zádržným bezpečnostním systémem (pásy), je povinen zajistit, aby přepravované osoby starší 3 let nebo osoby je doprovázející byly poučeny o povinnosti použít tento zádržný bezpečnostní systém (pásy).